logo.jpg, 25kB

Mezinárodní
kamionová
doprava

Kontakt

Magic Hodonice s.r.o.
U Sladovny 423
CZ 671 25 Hodonice
Tel.: +420 515 282 041
Fax: +420 515 282 049


Podrobnější údaje »

Naše činnosti

O firmě

Rok 2002

Naše společnost byla založena v roce 2002 jako společná česko-dánská spediční firma pod názvem International Magic spedition s.r.o.

Na konci roku byl stav zaměstnanců 3.

Rok 2003

V tomto roce došlo k nákupu prvních 5 kamionů, rozšíření vozového parku smluvních dopravců a firma se začala výhradně zabývat dopravou do Skandinávie. Především do Dánska bylo realizováno 99 procent přeprav.

Na koci roku 2003 byl stav zaměstnanců 10. Počet vlastních kamionů 5.

Rok 2004

V tomto roce došlo k navýšení vlastních kamionů o 10 kusů, takže na konci roku 2004 byl stav 15 kamionů – z toho 1 mega souprava, 3 normální návěsy 275 cm vnitřní výška a 11 lowdeckových návěsů. Oblast působnosti – opět Skandinávie 99 procent přeprav.

Na konci roku 2004 byl stav zaměstnanců 22. Počet vlastních kamionů 15.

Rok 2005

V tomto roce nedošlo k žádným výrazným změnám jak ve vozovém parku, tak i v počtu zaměstnanců. V tomto roce jsme začali pro dánské zákazníky jezdit Unii.

Na konci roku 2005 byl stav zaměstnanců 26. Počet vlastních kamionů 16.

Rok 2006

V roce 2006 pokračujeme s výhradní dopravou do Skandinávie. Nově jsme si pronajali areál firmy Zenza v Hodonicích, kde jsme vytvořili provozovnu pro parkování kamionů, začali jsme provádět servisní opravy vlastních kamionů a skladovací činnost.

Na konci roku 2006 byl stav zaměstnanců 26. Počet vlastních kamionů 16.

Rok 2007

V tomto roce rozšiřujeme vlastní kamionovou dopravu o 7 kamionů, nadále jezdíme Skandinavii a připravujeme koupi pronajatého areálu od firmy Zenza, provádíme studii rekonstrukce a žádáme o stavební povolení, zahajujeme rekonstrukci areálu a jako nová činnost naší společnosti se připravuje Mytí a prodej mytých lahví na víno a sekt. V tomto roce došlo k zakoupení areálu, již nejsme v pronájmu, ale jsme jeho vlastníci.

Na konci roku 2007 byl stav zaměstnanců 37. Počet vlastních kamionů 24.

Rok 2008

Dále probíhá rekonstrukce areálu, v provozu je již myčka lahví, prodáváme první pořízené kamiony roku 2003. V tomto roce se začíná projevovat globální krize, která se naší firmy velmi dotkla. Dochází také ke změně společníka, dánský partner prodává svůj podíl a firma se stává rodinnou firmou o dvou majitelích. V tomto roce také opouštíme původní sídlo firmy na Dvořákově ulici ve Znojmě a vše se stěhuje do provozovny v Hodonicích. Je ukončena první etapa rekonstrukce a další stavební práce, přestavba a úprava se posouvá na neurčito.

Na konci roku 2008 byl stav zaměstnanců 30. Počet vlastních kamionů 21.

Rok 2009

V tomto roce jsme nuceni provést úsporné opatření, aby firma byla schopna projít krizí bez velkých ztrát. Navyšujeme výkon mycí linky, která se stává nedílnou součásti naší firmy. Dokupujeme od firmy Zenza pozemek a rozšiřujeme stávající areál o přilehlé pozemky. Na konci roku provádíme menší stavební úpravy na servisní dílně, jako přípravu na rok 2010, kdy budeme provádět komplexní rekonstrukci včetně výstavby montážní jámy.

Na konci roku 2009 byl stav zaměstnanců 33, počet vlastních kamionů 19.

Rok 2010

Během roku nakupujeme 3 kamiony, začínáme pomalu obnovovat vozový park, pokračujeme v mytí vinných lahví, na konci roku byla zahájena rekonstrukce servisní dílny. Činnost firmy se začala ubírat třemi směry: mezinárodní kamionová doprava, mytí lahví na víno a sekt a prodej dánských lícových cihel a obkladů. Od 4. listopadu došlo ke změně názvu společnosti na Magic Hodonice s.r.o.

Na konci roku 2010 byl stav zaměstnanců 33, počet vlastních kamionů 16.

© Magic Hodonice s.r.o. 2014